Debian 6.0.6

Debian 6.0.6

  • i386 ISO DVD
  • Amd64 ISO DVD

Debian 6.0.6 i386 ISO DVD

debian-6.0.6-i386-DVD-1.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-2.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-3.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-4.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-5.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-6.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-7.iso 4G 29-Sep-2012 16:15
debian-6.0.6-i386-DVD-8.iso 1G 29-Sep-2012 16:15
debian-update-6.0.6-i386-DVD-1.iso 4G 29-Sep-2012 23:34
debian-update-6.0.6-i386-DVD-2.iso 3G 29-Sep-2012 23:36

Debian 6.0.6 amd64 ISO DVD

debian-6.0.6-amd64-DVD-1.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-2.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-3.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-4.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-5.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-6.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-7.iso 4G 29-Sep-2012 17:07
debian-6.0.6-amd64-DVD-8.iso 693M 29-Sep-2012 17:07
debian-update-6.0.6-amd64-DVD-1.iso 4G 29-Sep-2012 23:30
debian-update-6.0.6-amd64-DVD-2.iso 3G 29-Sep-2012 23:31

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tinggalin Pesan

Tenang bro Email aman, ga ane publish >>>Wajib di isi yang ada tanda *

*