Debian 6.0.7

Debian 6.0.7

  • i386 ISO DVD
  • Amd64 ISO DVD

Debian 6.0.7 i386 ISO DVD

debian-6.0.7-i386-DVD-1.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-2.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-3.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-4.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-5.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-6.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-7.iso 4G 23-Feb-2013 13:34
debian-6.0.7-i386-DVD-8.iso 512M 23-Feb-2013 13:34
debian-update-6.0.7-i386-DVD-1.iso 4G 23-Feb-2013 20:04
debian-update-6.0.7-i386-DVD-2.iso 3G 23-Feb-2013 20:06

Debian 6.0.7 amd64 ISO DVD

debian-6.0.7-amd64-DVD-1.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-2.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-3.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-4.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-5.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-6.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-7.iso 4G 23-Feb-2013 14:27
debian-6.0.7-amd64-DVD-8.iso 685M 23-Feb-2013 14:27
debian-update-6.0.7-amd64-DVD-1.iso 4G 23-Feb-2013 19:59
debian-update-6.0.7-amd64-DVD-2.iso 3G 23-Feb-2013 20:01

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tinggalin Pesan

Tenang bro Email aman, ga ane publish >>>Wajib di isi yang ada tanda *

*