Debian 6.0.5

Debian 6.0.5

  • i386 ISO DVD
  • Amd64 ISO DVD

Debian 6.0.5 i386 ISO DVD

debian-6.0.5-i386-DVD-1.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-2.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-3.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-4.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-5.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-6.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-7.iso 4G 12-May-2012 14:03
debian-6.0.5-i386-DVD-8.iso 573M 12-May-2012 14:03
debian-update-6.0.5-i386-DVD-1.iso 4G 12-May-2012 22:40
debian-update-6.0.5-i386-DVD-2.iso 3G 12-May-2012 22:42

Debian 6.0.5 amd64 ISO DVD

debian-6.0.5-amd64-DVD-1.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-2.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-3.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-4.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-5.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-6.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-7.iso 4G 12-May-2012 14:54
debian-6.0.5-amd64-DVD-8.iso 752M 12-May-2012 14:54
debian-update-6.0.5-amd64-DVD-1.iso 4G 12-May-2012 22:36
debian-update-6.0.5-amd64-DVD-2.iso 2G 12-May-2012 22:37

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tinggalin Pesan

Tenang bro Email aman, ga ane publish >>>Wajib di isi yang ada tanda *

*